Všeobecná ambulancia pre deti a dorast

od 1.9.2012 prevzala pacientov do 18 rokov do starostlivosti
MUDr. Adriana Borošová

od 1.9.2012 prevzala pacientov nad 18 rokov do starostlivosti
MUDr. Katarína Romančíková - Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Adriana Borošová

všeobecná ambulancia pre deti a dorast

 Poliklinika Mýtna 5

 tel.č. 02/577 86 369

adrika.borosova@orangemail.sk