Všeobecná ambulancia pre dospelých

MUDr. Katarína Romančíková

 3. poschodie, miestnosť č. 307

 tel.č. 02/49 20 25 49

vseobecnylekar@poliklinika-vajnorska.sk

Ordinačné hodiny:

odberyambulanciaobjednaní pacienti, prevencie, LPK
Deňoddooddooddo
Po:8,008,30 hod.8,3011,30 hod.11,3012,30 hod.
Ut:8,008,30 hod.8,3012,30 hod.12,3013,30 hod.
St:8,008,30 hod.8,3012,30 hod.12,3013,30 hod.
Pi:8,008,30 hod.8,3011,30 hod.11,3012,30 hod.

Vybavuje všetkých pacientov od MUDr. Strapcovej nad 18 rokov.

VÚC - určený zdravotný obvod č. 26/I - Nové Mesto v rozsahu: Račianska č. 78, 105, 190, Tomášikova č. 50, 52, 56, Vajnorská č. 2-46, 138-140, pacienti v rámci slobodnej voľby lekára

Prijímame nových pacientov