Výživové poradenstvo

Výživové poradenstvo zamerané predovšetkým na redukciu telesnej nadváhy spojené s ponukou instantných potravín a výživových doplnkov potrebných pri diétnom programe odborný garant ZENEA

 prevádzka sa nachádza na 4. poschodí

www.zenea.sk